AVONDVIERDAAGSE 2019

Op dinsdag 4 juni 2019 gaat de 68e Puttense Avondvierdaagse van start. De organisatie daarvoor is al weer in volle gang. De routes zijn klaar, de verkeersregelaars zijn op cursus geweest, de nodige vergunningen zijn binnen, muziekgezelschappen voor de intocht zijn gecontracteerd, enz.

Vanaf begin april kan op de pagina Inschrijven het inschrijfprogramma gestart worden.

Op bijna alle basisscholen zijn het de Oudercommissies,die de avondvierdaagse organiseren.

Andere groepen dan scholen, zoals buurten, families, verenigingen en ook individuelen zijn van harte welkom. De Avondvierdaagse is altijd een gezellige, maar ook gezonde bezigheid, dus doe mee!

Digitaal kunt u zich inschrijven tot en met zondag 26 mei à € 5,50 per persoon. 
Handmatige inschrijving kan slechts op één dag, nl. op zaterdag 18 mei van 14.00 tot 16.00 uur in MFC “Stroud”, Brinkstraat 91 te Putten.

Na-inschrijven kan daarna alleen nog op zaterdag 1 juni van 14.00 – 16.00 uur, maar wel voor een bedrag van € 7,50.

Op de pagina Routes staan veel routes van voorgaande jaren. Deze mogen vrij door u gebruikt worden als u eens een leuke wandeling zoekt. De routes voor 2019 komen daar te zijner tijd ook op.

De Plaatselijke Regelings Commissie van de A4D-Putten wenst u een heerlijke Avondvierdaagse toe.

Henk Guliker, voorzitter.