Reglementen

DEELNAME
Deelname aan de Avondvierdaagse is mogelijk als individuele wandelaar alsmede in groepsverband. Om als groep aangemerkt te worden moet de groep minstens uit 6 personen bestaan, met inbegrip van leid(st)er. Het deelnemen door een vereniging, school,
enz. met meer dan één groep is toegestaan. De leid(st)er van een groep is 18 jaar of ouder.

AFSTANDEN / MINIMUM LEEFTIJDEN
Afhankelijk van de geboden mogelijkheid kan worden deelgenomen aan:
bij de organisatie van 4 x 5 km. is de minimumleeftijd van deelname: deelnemer(ster) wordt of is geworden 6 jaar in het organisatiejaar.
bij de organisatie van 4 x 10 km. is de minimum leeftijd van deelname: deelnemer(ster) wordt of is geworden 8 jaar in het organisatiejaar.
bij de organisatie van 4 x 15 km. is de minimum leeftijd van deelname: deelnemer(ster) wordt of is geworden 15 jaar in het organisatie jaar.
Voor deelnemers die in het organisatie jaar 6 of 7 jaar (vergelijkbaar groep 3 en 4) zijn of
worden geldt dat slechts deelgenomen kan worden:
onder toezicht van ouder(s)/verzorger(s) deelname in groepsverband onder leiding van leid(st)er, die tenminste 18 jaar of ouder is. U mag zelf ook bepalen welke afstand u wilt wandelen, maar u dient wel rekening te houden met de minimumleeftijd. De totale afstanden van 20, 40 en 60 km. worden over de vier avonden nader verdeeld.

Het volledige reglement is terug te vinden op de website van de SGWB